magie

 

ASTROLOGIE

MAGIE

TAROT

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRANA

O ŽIVLECH

Staří si představovali Oheň, Vodu a Vzduch jako čisté elementy. Byly spojeny se třemi dříve uvedenými kvalitami: Bytím, Poznáním a Štěstím. Korespondují také s tím, co Hindové nazývali tři guny - sattva, radžas a tamas, které se dají přibližně přeložit jako >klid<, >činorodost< a >netečná temnota<. Alchymisté měli podobné tři principy energie, z nichž měly být sestaveny všechny existující jevy: Síru, Rtuť a Sůl. Síra představuje aktivitu, energii a chtění; Rtuť je fluiditou, inteligencí, a schopností předávat; Sůl je vehikulum (tělo) těchto dvou forem energie, má však vlastní kvalitu, která na ně zpětně působí. Kombinací tří čistých elementů vzniká element čtvrtý - Země.

OHEŇ

Ohnivý element je označován za první element, který byl zrozen při stvoření vesmíru. V Bibli čteme "Budiž světlo" a teorie Velkého třesku nám říká, že exploze, následovaná oslepujícím světlem byla prvním fyzickým projevem ve vesmíru. Ohnivý element je popisován jako expansivní, zářící a elektrický. Říká se, že jeho povaha je horká a suchá. Ve své pozitivní polaritě je vyživující, zahřívající a životodárný. V negativní polaritě je destruktivní, vysušující a oslabující.

VODA

Druhým elementem zrozeným v aktu stvoření je voda. Element Vody je popisován jako stahující, chladný, vlhký a magnetický. V pozitivní polaritě působí vodní element na vytvářecí aktivity organismu, neboli na metabolismus. V negativní polaritě působí rozkladné a rozpouštěcí procesy, známé pod názvem katabolismus.
Vodní element je reprezentován dolů směřujícím trojúhelníkem. Ze symbolismu tohoto trojúhelníka můžeme zjistit dva fakty: je složený ze tří principů, protože vrchol trojúhelníka míří dolů, je Voda považována za méně prchavou a proto spíše fixní v porovnání s elementem Ohně. Přesto má tento element pro svůj pohyb k dispozici tekutost. Tato informace je nám symbolizována tím, že tento trojúhelník, i když ukazuje dolů, není žádnou čárou přerušen (na rozdíl od symbolu pro Zemi).

VZDUCH

Naším dalším elementem je element Vzduchu. Hermetická tradice říká, že Vzduch není opravdovým elementem v sobě samém. Říká, že Vzduch je zrozen z kombinace elementů Ohně a Vody. Z tohoto hlediska má vzduch dominantní kvality Ohně a Vody, je teplý a vlhký.
Podíváme-li se na symbol elementu Vzduchu, jsou nám tímto symbolem sděleny čtyři fakty: element je samozřejmě složen ze tří principů, je částečně prchavé povahy, horizontální linie procházející ve výšce vrchní třetiny trojúhelníka nám říká, že element přichází ve dvou formách, volatilní a fixní, které dostal od Ohně a Vody, horizontální linie procházející ve výšce vrchní třetiny trojúhelníka místo uprostřed jeho výšky nám říká, že prchavé substance je kvantitativně mnohem méně než substance pevné.

ZEMĚ

Jestliže uvážíte, co bylo řečeno o předchozích třech elementech i o třech principeh, dojdete k nevyhnutelnému závěru, že zemní element je svou povahou tetrapolární. To proto, že je vytvořen pomocí předchozích tří elementů. Díky jeho specifické vlastnosti - zpevňování - dostávají ostatní tři elementy formu. Tato vlastnost však je omezená, protože se zrodem elementu Země jsou zrozeny prostor, míra, váha a čas.
Nyní se na okamžik věnujme symbolu elementu Země. Tento symbol nám také ihned sděluje čtyři fakty: element je vytvořen ze tří principů, je fixní, protože vrchol trojúhelníka ukazuje dolů, horizontální linie v jeho spodní třetin říká, že přichází ve dvou formách, prchavé a pevné, umístění horizontální linie nám říká, že množství volatilní substance je menší, než množství substance pevné.

 

Hermes Trismegistos

Kniha Henochova