magie

 

ASTROLOGIE

MAGIE

TAROT

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRANA

O magii
Learn

Přemýšlel jsem, jak napsat něco o vědě, která je dnes zatracována a moderní společností přehlížena.. Nechci, aby tato sekce byla návodem jak používat magii a nechci si ani přisvojovat právo, že jsem povolaný učit něco, co učit nejde. Magie je stav mysli a její fragmenty používá nevědomě každý z nás. Jde o to uvědomit si její moc a pochopit proč je, co je a jaké má člověk právo jí používat.  Magie se neučí, do magie se zasvěcuje a je na vyspělosti každého jednotlivce co je s ní schopen pochopit. Už slovo magie je zavádějící, ale budu se držet vžitého názvosloví. Člověk se narodí a ocitne se ve světě o kterém nic neví. Byl stvořen dvěma protichůdnými silami  a je vybaven informacemi na podporu životních funkcí. Narodil se na planetě Zemi v dané sluneční soustavě, v galaxii, v Universu. To je jeho domov. Má dar myslet. Pamatuje si minulost a je schopen abstraktního myšlení. Ví, že každý jeho čin je odrazem budoucího života. Jestli-že po někom hodí kamenem, nemůže očekávat, že onen postižený se na něho bude usmívat. Tady je základní zákon příčiny a důsledku.

Předložím vám k posouzení CESTU LESA. Je to jeden z  pilířů  na cestě kam míří vaše kroky. Člověk může vejít kamkoliv, ale musí znát své možnosti a musí vědět, co opravdu může. Je lehké přecenit vlastní síly a zůstat vyčerpán  ležet hned za branou, která se za ním zavřela.

 

Cesta lesa
Learn

Stála u lesa. Nebyl to obyčejný les. Byl zvláštní, obestřen tajemnou pověstí .Říkalo se, že je plný podivuhodných bytostí a rostlin, že ten les má svůj vlastní život a že zlý člověk nebo člověk s nečistým svědomím se z něho nikdy nevrátí. Háj tiše šuměl. Ne, zdálo se že zpívá. Byla to neobyčejná píseň. Píseň, která nutí lidi rozjímat. Každý les má v sobě sílu, která dokáže člověka povznést a zároveň ho přinutit k pokoře. Stála na jeho okraji a hodnotila svůj život.  Jak bude les posuzovat její kolikrát nečestná rozhodnutí, jak bude vnímat její reakce na události, které jí provázely na cestě životem. Přemýšlela kolikrát si usnadnila cestu lží, kolikrát vědomě ublížila, kolikrát jí intrika pomohla získat to co chtěla a bylo to pro ní za normálního vývinu věcí nemožné. Zpěv lesa sílil . Zdálo se, že intenzita tonů narůstá s každou myšlenkou, kterou omlouvala sama sebe.Až do příchodu k lesu o sobě nepochybovala, myslela si že je čistá, že tam vstoupí a bude se usmívat a že les jí předá kousek moudrosti, který dává lidem s čistým srdcem a neposkvrněnou myslí.Teď,když stála na jeho prahu bylo všechno jiné. Dumala o tom, jestli se z tohoto  lesa vůbec někdo mohl vrátit. Její srdíčko svírala nejistota. Najednou věděla, že les k ní promlouvá, že jí varuje a v tom  upozornění bylo něco křehkého, něco co může pochopit jen okrajově. V podvědomí cítila lásku a někde uvnitř se objevila pravda. Nahá ve své prostotě a naivitě. Ještě chvíli pozorovala les. Potom mu poděkovala a odcházela. Věděla, že se vrátí.

Mysl, oči a imaginace.
Learn

Jednoho dne jsem zjistil jak je jednoduché, dívat se na svět očima druhých. Chodil jsem po ulicích a z různých úhlů jsem pozoroval sám sebe. Využíval jsem protijdoucích, abych viděl to, co se mi děje za zády. Snažil jsem se  přemístit do psů, koček, ptáků a pochopit co vlastně vidí. Byl jsem letícím holubem a vnímal vzdalující se dlažbu, popatřil jsem střechy domů, půdorysy budov a měst. Stál jsem pod vikýřem skrytý před deštěm a cítil těla opeřenců namačkaných jeden na druhého. Měl jsem oči psa a jeho podhledem jsem sledoval lidi ,kteří mě míjeli. Časem se mi podařilo sem tam zachytit i jednotlivou myšlenku nebo emoci nosičů mého zraku.

 

 

Kniha Henochova

Hermes Trismegistos

O živlech